Trideseta nedjelja kroz godinu

Ljubi Gospodina, Boga svojega,

i svoga bližnjega kao sebe samoga.

Svijet u kojem živimo prepun je govora o ljubavi. Na svakom koraku nailazimo na pozive na ljubav. Ljubav se spominje do te mjere da je ta riječ u biti i izgubila svoje pravo značenje. Teško je uopće i shvatiti što bi bila prava i čista ljubav kojoj u pozadini nije samo usmjerenost na samoga sebe, nego je uistinu razlog drugi i njegovo dobro. Toliko smo se puta razočarali u ljubav, tj. toliko puta se čovjek našao u situaciji da je bio iskoršten, da teško može uopće i vjerovati u nekakvu čistu ljubav koja ne ide samo za svojim vlastitim interesom. Upravo zbog tog stanja, vjerujem kako nam današnji evanđeoski odlomak može promoći da kao vjernici vidimo kako Isus koji je Sin Božji govori o ljubavi te na koji se način ta ljubav može primijeniti u našem svakodnevnom životu.

Današnji evanđeoski odlomak, kako smo mogli čuti, govori o dvije zapovijedi ljubavi, a koje nam je ostavio Gospodin naš Isus Krist: ljubav prema Bogu te ljubav prema bližnjemu. Toliko smo puta o njima slušali ili se na njih pozivali. Evanđeoski odlomak iz Matejevog evanđelja donosi nam okolnosti u kojima ih je Isus izrekao te nam ih Crkva danas u liturgijskom slavlju svete mise stavlja na promišljanje. Da bismo ih uistinu mogli na ispravan način shvatiti, potrebno je poći od samog evanđeoskog odlomka te vidjeti koji je uzrok njihova nastanka.

U pozadini nastanka ovih zapovijedi nalazi se iskušavanje. Naime, Isus je od strane farizeja i zakonoznanaca iskušavan te su ga htjeli uvući po tko zna koji put u zamku. Evanđelist Matej svjedoči: U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: 'Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?' Dakle, farizeji i zakonoznanci nisu htjeli nešto naučiti od Isusa, niti su htjeli da njegova riječ promijeni njihov život, nego su jednostavno rečeno htjeli Isusa uhvatiti u zamku kako bi ga eventualno mogli optužiti pred sinedrijem ili Velikim svećenikom kako umanjuje neke od zapovijedi Zakona, dok druge uzvisuje. Isus, kao i u prijašnjim situacijama kada su ga pokušavali uhvatiti u riječi, tj. postaviti mu zamku, odgovara kao onaj koji ima vlast i nad Zakonom i nad čovjekom. Postavlja se kao Učitelj i bez razmišljanja daje odgovor koji nitko ne može niti pobiti niti mu se može išta prigovoriti.

Naime, prošle smo nedjelje slušali evanđelje kako su Isusa htjeli uhvatiti u riječi te da se svojim pogrešnim odgovorom ogriješi ili o svoj narod ili o rimskoga cara. Tema je bila plaćanje poreza. Ako se prisjetimo, Isus je i u toj vrlo teškoj situaciji dao odgovor da su mu se čak i protivnici divili i nisu mu mogli ništa više predbaciti i odgovoriti. Tako je i u današnjem evanđeoskom odlomku. Njegov odgovor nadilazi očekivanja prisutnih, a to je moguće zbog toga što je Isus Sin Božji te poznaje nekane i misli ljudskih srdaca.

Međutim, pitati nam se na koji način mi današnji vjernici trebamo shvatiti i primjeniti ove Isusove riječi, tj. ove zapovijedi ljubavi. Ponajprije trebamo poći od toga kako smo od malih nogu naučili da druge prosuđujemo na osnovu izgleda, na osnovu materijalnog stanja, uspjeha, posla, itd. Drugačije rečeno: na osnovu izvanjskih i prolaznih stvari. Nadalje, toliko smo puta bili povrijeđeni od strane naših bližnjih, da nemamo više toliko povjerenja te ne možemo više bezuvjetno davati ljubav. U takvom svijetu, slušamo ove Isusove riječi o ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Ponajprije trebamo poći od toga da Isus govori o ljubavi prema Bogu: Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Odmah je jasno da ljubav prema Bogu ne može imati ograničenja. Ukoliko nas netko ili nešto smeta da Bogu doista iskažemo ljubav u punini, onda trebamo dobro promisliti je li nam Bog ili nešto drugo važnije u životu. Stoga, kršćani koji su toliko zauzeti svim drugim prolaznim stvarima da nemaju vremena za Boga, nisu oni koji ispravno shvaćaju ove Isusove riječi, a niti ih žive. Ukoliko je Bog na prvom mjestu u mom životu, onda ću za njega uvijek naći vremena; Bog će mi biti u srcu i u mislima. Neću zaboraviti na Boga. Stoga, potrebno je da danas malo promislio o tome koliko ljubavi iskazujemo prema Bogu te je li mu uistinu pripada naše srce, naša duša, naš um.

Nadalje, druga zapovijed ljubavi odnosi se na ljubav prema bližnjima: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Za Isusa nije dovoljno da drugoga samo ljubimo. Potrebno ga je ljubiti kao sebe samoga. Težak je to zadatak. Međutim, nitko nije niti rekao da je ići za Isusom lagano. Isus nas poziva na obraćenje srca i pogleda. Druge je potrebno gledati i ljubiti kao sebe samoga. Ukoliko tako budemo i činili, onda ćemo se barem malo moći približiti Isusu i njegovoj ljubavi prema čovjeku. U prvom čitanju iz Knjige Izlaska nailazimo također na govor o bližnjemu i ophođenju prema njemu. Bog nam po svetom piscu poručuje: Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! (...) Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata! Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. Možemo reći kako je ovdje jedan negativan govor, tj. ono što ne smijemo činiti kako bismo poštivali čovjeka do sebe. Isusov je govor pozitivan. Govori o tome što trebamo činiti: ljubiti.

Na koncu, sv. Augustin jednom je rekao: Ljubi i čini što hoćeš. Ukoliko ispravno shvatimo ove riječi, onda znamo da čovjek koji ima čist pogled, čiste nakane može slobodno činiti sve što hoće jer mu je i pogled i namjera čista, tj. neće pogriješiti. Isus od nas traži da imamo čisti pogled prema bratu čovjeku te da ga ne gledamo kao smetnju, kao obavezu ili kao protivnika, nego da ga ljubimo kao što ljubimo i Boga te kao što Bog nas ljubi. Neka nam današnji evađeoski odlomak i Isusove riječi pomognu da pročistimo svoje srce i svoj pogled te da počnemo druge i gledati i ljubiti kao sebe same. Amen.

Napiši komentar

na vrh članka