Posveta Lateranske bazilike

Ne znate li? Hram ste Božji

i Duh Božji prebiva u vama.

Na današnji dan Crkva slavi dan posvete bazilike sv. Ivana u Rimu, na brdu Lateran te se zbog toga ta bazilika i naziva lateranska bazilika. Ova se bazilika nalazi u blizini Koloseuma u Rimu te su ju kršćani izgradili kao velebnu baziliku koja nosi ime sv. Ivan na Lateranu, a u kojoj se, prema predaji Crkve, nalazi glava sv. Ivana Krstitelja. Gradnja same bazilike započela je oko 313. godine, tj. odmah nakon što su kršćani od cara Konstantina dobili slobodu. Zbog čega je ova bazilika važna? Ponajprije zbog toga što se na samom ulazu u baziliku nalazi natpis na latinskom jeziku, a koji u prijevodu znači: Majka i glava svih crkva grada i svijeta. Ova je bazilika papina biskupska crkva – dakle katedrala rimskog biskupa. Bazilika sv. Petra u Vatikanu zapravo je sjedište Pape kao poglavara Katoličke crkve. Upravo zbog toga što je sv. Ivan Lateranski papinska biskupska crkva, ona je ujedno prva i najvažnija crkva u cijelom katoličkom svijetu te je ona ujedno prva je i najstarija među patrijarhalnim bazilikama te prva među sedam hodočasničkih crkava katoličkog svijeta.

Zašto slavimo ovaj blagdan te koja je njegova poruka nama današnjim vjernicima. Ponajprije ovaj blagdan slavimo kao izraz našega jedinstva s Petrovim nasljednikom današnjim papom Franjom. Za razliku od mnogih kršćana, mi katolici jesmo oni koji poštivaju i drže da od sv. Petra pa sve do danas postoji neprekinuti niz nasljednika na Petrovoj stolici u Rimu. Nadalje, smatramo da onaj tko želi biti u zajedništvu s katoličkom Crkvom, to ne može biti ukoliko ne priznaje autoritet pape i njegovu vlast nad čitavom Crkvom u čitavom svijetu. Dakle, na današnji dan trebali bismo si kao katolici posvjestiti važnost uloge sv. Oca pape za nas katolike danas, za smjer kojim će Crkva u budćnosti ići te se trebamo, kako je to i sam papa Franjo mnogo puta do sada zatražio, moliti za njega da mu Gospodin udijeli snage, mudrosti i ljubavi da može po Kristovoj volji voditi njegovu Crkvu prema posljednjem danu ovoga svijeta kada će se ujediniti ovozemaljska i nebeska Crkva u nebu.

Nadalje, ovaj blagdan slavimo i zbog toga da bismo sebi posvjestili važnost crkava kao građevina te da bismo se preispitali na koji se način ponašam u crkvi. Potrebno je naime da kao vjernici držimo do crkava u kojima se okupljamo, u kojima slušamo riječ Božju i blagujemo Tijelo Kristovo. To je sveti prostor i dolikuje da se u njemu i na taj način ponašamo i da držimo do njegove urednosti. Osim toga, trebamo se upitati razgovaram li bespotrebno dok sam u crkvi? Rastresam li druge u molitvi i sabranosti? Je li moje odijevanje prikladno za sveti prostor i bogoslužje? Crkva je mjesto gdje se razgovara jedino s Bogom. Pred njega donosimo svoje zahvale, prošnje i potrebe i njemu mu ih iskazujmo i zazivajmo ga da nam pomogne u našem životu.

Na koncu, treća poruka današnjeg blagdana proizlazi iz današnjeg drugog svetopisamskog čitanja u kojem nas sv. Pavao u poslanici Korinćanima opominje: Braćo! Božja ste građevina. Po milosti Božjoj koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje; ali svaki neka pazi kako naziđuje. Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist. Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.

Dakle, sv. Pavao poziva nas na promišljanje kako se odnosimo prema našem tijelu koje je građevina Duha Svetoga. Ne smijemo upropaštavati svoje tijelo raznoraznim porocima, ovisnostima ili bilo čime što nam šteti jer naše je tijelo hram Duha Svetoga, tj. u njemu sami Bog prebiva. Držimo do svoga kršćanskog dostojanstva i pazimo da ne nagrđujemo Božji hram.

Vidimo da je mnogo pitanja koje si možemo na današnji dan postaviti i o kojima kao vjernici trebamo razmišljati. Na sve nas ovo današnji blagdan Posvete Lateranske bazilike itekako poziva. Stoga danas dok se slavim posvetu Lateranske bazilike, posvijestimo sebi važnost koju sv. Otac papa ima kao onaj koji je nasljednik sv. Petra na stolici rimskih biskupa. Nadalje, posvijestimo sebi kada dolazimo u crkvu da se nalazimo u svetom prostoru te nemojmo dopustiti da svojim ponašanjem, govorom ili odijevanjem profaniziramo sakralni prostor crkve. Te na koncu, neka nam uvijek bude na umu ova Pavlova rečenica da smo hram Božji i da Duh Božji prebiva u nama i nemojmo dopusitit ni sebi ni drugima da taj Božji hram uništavaju. Držimo do svoga tijela i do svoga dostojanstva jer svi smo mi na koncu djeca Božja. Amen.

Napiši komentar

na vrh članka