Gospa od Zdravlja

Jedna od najvažnijih stvari u ljudskom životu jest zdravlje. Svi smo osjetljivi kad je riječ o zdravlju, bilo da se radi o našem osobnom, bilo o zdravlju naših bližnjih. Dobro zdravlje redovito je na prvom mjestu na ljestvici onoga što želimo u životu. Stoga, ne treba čuditi što se naši vjernici utječu i čine zavjete Blaženoj Djevici Mariji i mole je da izmoli kod svoga Sina za nas i naše bližnje zdravlje duše i tijela.
Kako je nastao blagdan Gospe od Zdravlja? Područje Mletačke republike 1630. god. pogođeno je strašnom kugom koja je odnijela više desetaka tisuća života. Mletački Senat odlučio se uteći onoj koju u Lauretanskim litanijama nazivamo „Zdravlje bolesnih" te je donio odluku da će se zavjetovati Blažnenoj Djevici Mariji za pomoć. Tako se i dogodilo. Dana 21. studenoga učinjen je zavjet da će, ukoliko Gospa obrani narod od kuge, podići baziliku njoj u čast. Da je Marija pritekla nemoćnom narodu u pomoć svjedoči nam današnja velebna bazilika Gospi od Zdravlja (Madonna della Salute) u Veneciji koja je nezaobilazno odredište za svakoga tko posjeti taj grad. Iz Venecije ta se pobožnost prema Gospi od Zdravlja proširila po cijelom svijetu, pa tako i u naše krajeve, posebno u Dalmaciju gdje postoje brojne crkve podignute njoj u čast. Nećemo pogriješiti ako kažemo da naš narod na poseban način časti Blaženu Djevicu Mariju kao Gospu od Zdravlja. Možda danas ne postoje onakve kuge kakve su harale u Srednjem vijeku, ali tijekom čitave povijesti, a tako je i danas, čovjekovo je zdravlje ugroženo te zbog toga i tražimo snagu od Boga.
U evanđeljima čitamo kako je silno mnoštvo tražilo Isusa da ih ozdravi. Gledali su u njega kao u onoga tko im može pomoći da ozdrave i znamo da je Isus mnogo puta uslišao njihove molitve. Ipak, bilo bi pogrešno u Isusu gledati samo onoga tko je došao samo ozdravljati bolesne, nekakvog čudotvorca koji bi cijeli svoj život i učenje podložio ozdravljanju bolesnih. Njegovo je poslanje svijetu objaviti Oca i njegovu ljubav prema čovjeku. Radosna vijest koju je Isus proglasio svojim riječima i životom puno je više od čudesnih ozdravljenja. Isus je došao vratiti čovjeka Bogu, pokazati mu sigurni put spasenja.
Umjesto da molimo samo za zdravlje tijela, potrebno je ponajprije moliti za zdravlje duše, tj. truditi se živjeti kršćanskim životom da bismo na koncu zadobili vječni život, zajedništvo s Bogom. Trud oko življenja vjere neizostavno uključuje redovito nedjeljno pohađanje euharistije te primanje Isusova tijela pod prilikama kruha, te prakticiranje ostalih svetih sakramenata, posebno ispovijedi. Ukoliko svoj vjerski život odvojimo od tog izvora Božje milosti koji se nalazi u sakramentima, vjera slabi te postoji velika opasnost da se jednoga dana i ugasi. Sveto Pismo gleda na čovjeka kao na jedinstvenu cjelinu u kojoj su svi dijelovi međusobno povezani.
Blažena Djevica Marija, Gospa od Zdravlja, sigurno je moćna zagovornica kod svoga Sina i mnogima je isprosila kako zdravlje duše tako i zdravlje tijela. Međutim, ona je svojim životom pokazala da je potrebno prihvatiti svoj križ i ići za Isusom i ne tražiti svoju volju, već volju Božju. Neka nam Blažena Djevica Marija, koju štujemo i kao Gospu od Zdravlja, pomogne da svoj život iz dana u dan sve više suobličujemo Isusovu životu i da nam svjetlo njegova Uskrsnuća obasjava život kako bismo znali kojim nam je putem ići u vječni život.

Napiši komentar

na vrh članka