Susret Frame

Dana 31. siječnja, s početkom u 19.30 sati u prostorijama Hrvatske katoličke misije na Weddingu, Frama je imala svoj redoviti susret petkom nakon večernje svete mise. Nakon uvodne molitve – molitva franjevačke mladeži - duhovni asistent fra Ivan u kratkim je crtama framašima ponovno pojasnio krunicu i ideju prvog petka u mjesecu veljači - 7. veljače. Naime, framaši će animirati i predvoditi krunicu, a Zbor mladih pjevanje na večernjoj svetoj…
Više...

Susret Frame - 24. siječnja 2014.

Dana 24. siječnja, s početkom u 19.30 sati u prostorijama Hrvatske katoličke misije na Weddingu, Frama je imala svoj redoviti susret petkom nakon večernje svete mise. Duhovni asistent fra Ivan predstavio je framašima ideju da upravo oni budu oni koji će na prvi petak u mjesecu veljači, dakle, 7. veljače, animirati i predvoditi krunicu te pjevanje na večernjoj svetoj misi. Framaši su se javili te im je fra Ivan podijelio…
Više...

Frama daruje siromašne

U petak 6. prosinca, Frama iz Hrvatske katoličke misije u Berlinu, na svom zadnjem susretu u ovoj godini, organizirala je skupljanje darova za pomoć siromašnima. Naime, framaši su se, zajedno sa svojim duhovnim voditeljem fra Ivanom, odlučili na adventsku akciju u kojoj su između sebe skupili poklone, spakirali ih te su ih odlučili odnijeti u Caritas kako bi za božićne blagdane obradovali one kojima je pomoć najpotrebnija.Ovo je, ujedno, bio…
Više...

Susret Frame

Dana 15. studenoga, s početkom u 19.30 sati u prostorijama Hrvatske katoličke misije na Weddingu, Frama je imala svoj redoviti susret petkom nakon večernje svete mise. Nakon uvodne molitve, duhovni asistent kratko je uveo u temu, tj. u papinu encikliku Lumen fidei, te su framaši naizmjenice čitali uvod u encikliku, a fra Ivan im je tumačio i pokušao približiti značenje i razjasniti značenje pojedinih dijelova tih početnih dijelova papine enciklike.…
Više...

Susreti Frame u HKM Berlin

Na susretu Frame 1. studenoga 2013., s početkom u 19.45, tema susreta bila je kršćansko poimanje smrti. Nakon uvodne molitve i meditativnog teksta, uslijedio je kratki uvod u tematiku večeri, a pripremio ga je duhovni asistent fra Ivan. Framaši su, potom, razgovarali sa svojim duhovnim asistentom o vjerskim pitanjima te na koji način je moguće produbiti svoju vjeru te kako je braniti pred onima koji je napadaju. Na koncu susreta,…
Više...

Susreti Frame u HKM Berlin

Na susretu Frame 20. runja 2013. govor je bio o naravi i smislu Frame kao bratstva. Nakon uvodne večernje molitve, uslijedio je kratak uvod u temu koji je pripremio duhovni asistent fra Ivan. Fra Ivan je u kratkim crtama predstavio što je to Frama te koji su njezini ciljevi rada i postojanja. Nakon uvodnog izlaganja duhovni asistent podijelio je framašima listove sa 6 pitanja na koja su framaši odgovorili. Nakon …
Više...

Susreti Frame u HKM Berlin

Na susretu Frame 13. runja 2013. tema je bila: Sv. Petar, apostol. Nakon uvodne molitve, uslijedio je kratak uvod u temu koji je pripremio duhovni asistent fra Ivan. Na red je došao rad po skupinama. Framaši su se podijelili u četiri skupine te je svaka skupina dobila jedan dio iz evanđelja te tri pitanja o kojima su međusobno raspravljali i dali zajedničke odgovore. Nakon rada po skupinama, na plenum su…
Više...