Sestra Norberta i Klara u HKM Berlin

U nedjelju na Svetoj Misi u crkvi St. Bonifatius bile su časne sestre Norberta i Klara iz reda “Naše Gospe od milosrđa” iz Poljskog Krakova, kojemu je pripadala i sv. Faustina Kowalska, koja je primala objave od Isusa. On joj je povjerio širenje poruke o Milosrđu Božjem, a ona je sve to revno bilježila u svome dnevniku. Za vrijeme sv. Mise koju je predvodio župnik HKM-a fra Frano Čugura sestra Norberta je održala nagovor upravo o Isusovim objavama svetoj Faustini.

Sestra Norberta je naglasila da Isus svakoga od nas voli, takve kakvi jesmo, te da nas neprestano čeka u Sakramentu svete Pokore, kao dobri milosrdni Otac. Objasnila je pet Isusovih poruka koje je primila sv. Faustina te ih je svima od srca preporucila.   Prva Isusova objava sestri Faustini je čašćenje slike Milosrdnog Isusa, koja   predstavlja Uskrslog Krista na čijim su rukama i stopalima vidljivi znaci pribijanja na križ. Iz Njegovog probodenog srca, koje se ne vidi, izlaze dvije zrake: crvena i bijela. Svrha ove slike jest da nam posluži kao izvor milosti, te bude cijelom svijetu podsjetnik na potrebu pouzdanja u Boga i iskazivanja milosrđa svojim bližnjima. Štovanje ove slike se temelji na molitvi punoj pouzdanja popraćenoj djelima milosrđa. U drugoj objavi je Isus sv. Faustini dao krunicu Božjeg Milosrda, koju treba moliti s pouzdanjem u Boga, a posebno od Velikog Petka kao Devetnicu. Treća se objava odnosi na Isusovu želju da se svakog dana štuje čas Njegove smrti na križu u “tri sata" popodne, što je ujedno čas milosti za cijeli svijet. Isus je preko sestre Faustine u četvrtoj objavi zatražio da se Njegovo milosrđe štuje posebnom svetkovinom Božjeg Milosrđa, koje se slavi u prvu nedjelju po Uskrsu. Na samu svetkovinu Crkva pruža mogućnost djelomičnog ili potpunog oprosta, a Isus obećava svoje milosrđe svakomu tko mu se s pouzdanjem obraća. U petoj objavi Isus je zatražio od sestre Faustine da se širi i navješta Njegovo milosrđe svim ljudima.

Sestre Norberta i Klara su u Berlin donijele i relikviju svete Faustine, koja je za vrijeme misnog slavlja bila izložena na oltaru. Na kraju mise je Đakon Nikola Kaya držao podignutu relikviju kako bi svi vjernici imali mogućnost uputiti svoje molitve na zagovor sestri Faustini. On se također zahvalio sestrama na dolasku u Hrvatsku katoličku misiju, a dječaci Antonijo Perić i Antonijo Kaya predali su sestrama na dar sliku i životopis omiljenih hrvatskih svetaca, bl. Alojzija Stepinca i sv. Leopolda Mandića, kojeg je Papa Franjo proglasio jednim od zaštitnika Svete godine Milosrđa.

Po završetku sv. Mise svi su vjernici dobili po jednu karticu sa slikom Pape Franje na kojoj su se nalazile kratke poruke o Božjem Milosrđu iz Dnevnika sestre Faustine, kao poticaj u ovoj Godini Milosrđa. Kartice je pripremila članica župnog vijeća Draška Perić, a tiskao ih je Tomislav Naletelić (vlasnik Copystar). Časne sestre su u pratnji predstavnika hrvatske i poljske misije bile gošće na ručku u restoranu obitelji Mamić i Stanić.

Važno je kazati da su sestre Norberta i Klara dan prije bile gošće Biskupijskog svjetskog dana mladih, na kojem su održale katehezu o Božjem Milosrđu. Naime, organizacijski tim susreta mladih berlinske biskupije je početkom godine hodočastio u Krakov u Svetište Božjeg Milosrđa, gdje su susreli sestru Norbertu, koja je inače zadužena za hodočasnike iz Njemačke. U organizacijskom timu za berlinsku biskupiju već tri godine su Anica Krstanović i Suzana Smolković iz naše misije. Već u Krakovu se u razgovoru rodila ideja kako bi časne sestre nakon susreta sa mladima iz Berlinske biskupije posjetile i dvije najveće ovdašnje strane misije, poljsku i hrvatsku, te vjernicima prenijele Isusove poruke o Božanskom Milosrđu.

 

Anica Krstanović

 

 

Izvadci iz Dnevnika sestre Faustine o ISUSOVIM OBJAVAMA:

"Gospodin Isus želi ispuniti obećanje milosti preko davanja novih oblika štovanja Božjeg Milosrđa…" (Slika Milosrdnog Isusa, Blagdan Milosrđa, Krunica Božanskog Milosrđa, Molitva u 3 sata, Sat Milosrđa, Širenje slave Božjeg Milosrđa) "…pod uvjetom našeg pouzdanja u Božju dobrotu i milosrđa prema bližnjemu. Što se više duša pouzdaje, to ga ona više dobiva." (Dnevnik 1578)

Krunica Božanskog Milosrđa
Krunicu je izdiktirao Isus sv. Faustini u Vilnu 13-14. rujna 1935, kao molitvu za smirenje i ublaživanje gnjeva Božjega, za naše i tuđe grijehe i grijehe cijeloga svijeta.

„Ovom molitvom sve možeš izmoliti, kad se to zašto moliš slaže s Mojom voljom." (Dnevnik 1731)

"Neprestano moli krunicu (Božanskog milosrđa) koju sam te Ja naučio. Tko god je bude molio, doživjet će u svom smrtnom času Moje veliko milosrđe. Svećenici će ga pružati grešnicima kao posljednje sidro spasa. Ukoliko bi bio najokorjeliji grešnik - ako samo jednom izmoli tu krunicu, dobit će milost Mog beskrajnog milosrđa." (Dnevnik 687)

"Kad se ovu krunicu moli kod umirućeg, ublažuje se Božja srdžba i neiscrpivo milosrđe obuzima njegovu dušu." (Dnevnik 811)

Devetnica na Čast Božanskomu MilosrđU

Isus je priopćio sestri Faustini želju da se kao priprema za »Blagdan Božanskoga milosrđa« obavi devetnica Njemu u čast. Devetnica zapocinje na Veliki petak, a završava u subotu uoči Bijele nedjelje. (Ta se devetnica može moliti i u svako drugo vrijeme.) Gospodin je rekao sestri Faustini: "Želim da ovih devet dana dovodiš duše k izvoru mojega milosrđa kako bi u njemu našle snagu, milost i hrabrost za ovaj život, posebno u trenutku smrti. Za ove pobožnosti dijelit cu svakojake milosti." (Dnevnik)

Sat Milosrđa
U listopadu 1937. u Krakowu Gospodin Isus je naložio štovati sat, vrijeme Svoje smrti, pozivajući se u molitvi na vrijednost i zasluge Svoje muke.
„U tri sata zazivaj Moje milosrđe, posebno grešnicima. Udubi se makar na kratko u Moju muku, prije svega u Moju napuštenost za vrijeme umiranja. To je čas velikog milosrđa svijetu. Dopuštam ti prodrijeti u Moju smrtnu žalost. U tom času ne uskraćujem ništa duši koja Me moli po Mojoj muci.“ (Dnevnik 1320)

“Kad god čuješ otkucavanje trećeg sata, uroniš posve u Moje milosrđe, proslavljaš Ga i hvališ. Zazivaj Njegovu svemoć cijelom svijetu... U ovom času možeš izmoliti sve za sebe i za druge. U ovom času dolazi milost cijelom svijetu. Milosrđe je pobijedilo pravednost." (Dnevnik 1572)

Isus je preporučio sestri Faustini da napiše ovu kratku, strijelovitu molitvu i da se njome često služi: „O Krvi i Vodo, što potekoše iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, ja se uzdam u Tebe.“ (Dnevnik 309)

BLAGDAN MILOSRĐA

"Ja želim, da Blagdan Milosrđa postane utočište i zaklon svim dušama, posebno jadnim grešnicima. (...) Ona duša, koja se ispovijedi i primi Sv. pričest dobiva savršeni oprost od krivnja i kazni. Toga dana otvorene su sve Božje ustave kroz koje teku milosti. Neka se nijedna duša ne boji približiti Meni, pa makar njezini grijesi bili crveni kao skerlet …Ja želim da se ona svečano proslavi na prvu nedjelju po Uskrsu" (Dnevnik 699) Svećenici trebaju propovijedati toga dana dušama Moje veliko i neiscrpivo milosrđe." (Dnevnik 570)

"Na Moju svetkovinu – Dan milosrđa – prođi cijelim svijetom i dovedi nemoćne duše izvoru Mog milosrđa. Ja ću ih ozdraviti i ojačati." (Dnevnik 206)

Širenje slave Božjeg Milosrđa
„Čovječanstvo neće naći mira dokle god se ne okrene s povjerenjem Mojem milosrđu." (Dnevnik 300)

Duše, koje šire slavu Mojeg milosrđa, štitit ću u cijelom njihovom životu kao što nježna majka zaštićuje svoje dojenče." (Dnevnik 1075)

Onim svećenicima koji šire i proslavljaju Moje milosrđe dat ću posebnu moć, pomazat ću njihove riječi i srca ću dirnuti onima kojima govore." (Dnevnik 1521)

„Kćeri, zapiši ove rijeći: Sve duše koje časte Moje milosrđe, šire njegovu slavu i ohrabruju druge duše pouzdati se u Moje milosrđe, neće doživjeti užasa u svom smrtnom času. Moje milosrđe će ih štititi u toj posljednoj borbi…(Dnevnik)

Slika Milosrdnog Isusa

Crtež slike vidjela je sv. Faustina u viziji 22. veljače 1931. u samostanu u Plocku (Poljska). Gospodin Isus joj je tada rekao:

Naslikaj sliku prema onom crtežu koji vidiš, s potpisom: Isuse, ja se uzdam u Tebe! (...) Ja želim da se ta slika štuje, najprije u vašoj kapeli, a onda po cijelome svijetu. Ja obećavam da ona duša, koja štuje ovu sliku, neće biti izgubljena. Obećavam također, već ovdje na zemlji pobjedu nad neprijateljima, osobito u trenutku smrti. (...) (Dnevnik 47; 48; 49)

„Po slici dijelit ću dušama mnoge milosti, stoga joj svaka duša treba imati pristup.“ (Dnevnik 570)

"Obje zrake znače krv i vodu. Blijeda zraka označuje vodu koja opravdava duše. Crvena zraka označuje krv koja je život duša... Ove dvije zrake izvirale su nekoć iz dubina Mog milosrđa, kad je koplje otvorilo moje umiruće srce na križu. Ove zrake štite duše pred srdžbom Mog Oca. Blago onom tko će živjeti u njihovoj sjeni jer ga neće stići pravedna ruka Božja.“ (Dnevnik 299)

Sv. Faustina Kowalska (1905.-1938.) proglašena je svetom 30. travnja 2000. od Pape Ivana Pavla II. Prigodom proglašenja svetom Papa Ivan Pavao II. ustanovio je Blagdan Božanskog milosrđa (prva nedjelja poslije Uskrsa). Svetoj Faustini se Isus ukazivao. Preko nje Isus prenosi svijetu veliku poruku Božje milosti. Svoje je svjedočanstvo iznijela u dnevniku.

Napiši komentar

na vrh članka