Klanjanje, ispovijed i misa za mlade

U subotu, 7. svibnja, u večernjim satima skupilo se dvadesetak mladih u crkvi sv. Sebastijana na mjesečnu duhovnu obnovu. Na samom početku susreta, oko 20.00 sati, đakon Nikola pozdravio je mlade te je uslijedilo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom dok je fra Ivan ispovijedao mlade. Po završetku klanjanja, uslijedila je sveta misa na kojoj su mladi pjevali te promišljali o važnim trenutcima u svome životu, nadahnuti na propovijedi đakona. Nakon završetka svete mise, mladi su se zajedno sa svojim dušobrižnicima dogovarali o predstojećoj proslavi Majčinog dana u misiji te što je sve potrebno učiniti kako bi ta proslava protekla u najboljem mogućem redu. Prvi dio susreta mladih u crkvi završen je oko 22.30 sati, te je zatim susret nastavljen u velikoj dvorani misije.

 

mladi 2

Napiši komentar

na vrh članka