Novi pristup za pripremu propričesnika u novoj školskoj godini 2016./17. u HKM Berlin

Novi pristup za pripremu propričesnika u novoj školskoj godini 2016./17. u HKM Berlin

Budućnost misija, očuvanje vjerskog i nacionalnog identiteta Hrvata u iseljeništvu su aktualne teme u različitim crkvenim, društevnim i političkim segmentima. Koji su trenutni izazovi, potrebe, poteškoće, očekivanja i perspektive hrvatskog naroda u očuvanju njegova nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta u dijaspori? Kako misije trebaju djelovati da bi nadalje mogle vršiti svoje poslanje među Hrvatima, kako na pastoralnom planu tako i u njegovanju nacionalnog i kulturnog identiteta? Kako vjernici u današnjim okolnostima mogu prenijeti vjeru svojih otaca na mlađe generacije?
I mi Hrvati u Berlinu smo izloženi asimilacijskim pritiscima, doživljavamo sve manji broj aktivne djece i mladih u misijskim aktivnostima, otuđivanje mladog naraštaja ili sve slabijeg poznavanja hrvatskog jezika. Unatoč vrlo dobroj integriranosti Hrvata u njemačkom društvu možemo i trebamo raditi na tome, da očuvamo naše korijene, jer je to bogatstvo.
Svjesno velikih izazova pred kojima stoje sve strane misije diljem Njemačke, tako i hrvatske misije, župno vijeće je početkom godine planiralo provođenje široke ankete među Hrvatima u Berlinu. Iz vremenskih razloga izrada i izvedba ankete odgođena je za kasniji termin.
Da bismo si ipak stvorili sliku o stanju u župi, te saznali razmišljanja i potrebe vjernika te na osnovu toga već za školsku godinu 2016./2017. mogli izraditi pastoralni plan i program, odlučili smo se koncentrirati u nastojećoj školskoj godini na rad i ponudu za djecu, obitelji i mlade.
Stoga je župno vijeće prije ljetne stanke sazvalo voditelje grupacija djece i mladih, roditelje i mlade na tri sastanka, kako bi saznalo koje potrebe vide u radu s djecom i mladima te koje želje i prijedloge imaju na tu temu. Kroz analizu tih saznanja  i slijedom rasprave na sjednici župnog vijeća zajedno sa svećenicima definiran je pastoralni plan za školsku godinu 2016./17. koji se fokusira na rad s djecom i mladima.
Jedna od točaka se odnosila i na pripremu djece na sakramente odnosno Prvu pričest. U pastoralnom planu je izrađen novi koncept pripreme za Prvu pričest koji se odnosi uostalom na materijale i metode nastave te organizaciju i suradnike u izvedbi.
Izabran i naručen je priručnik za Prvu pričest za djecu. Nacrt rada i tema predstavljen je na roditeljskom sastanku djece prvopričesnika odmah nakon ljetne stanke. Kako bi se voditelj provopričesnika mogao usredotočiti na sadržaj i brigu oko obitelji prvopričesnika, dogovoreno je da član župnog vijeća preuzme organizacijski dio pripreme za Prvu pričest (koordinaciju i izradu detaljnog popisa termina i tema, komunikaciju s roditeljima putem whatsapp grupe i e-maila, inovolviranje stručnih osoba i drugih suradnika, uključivanje roditelja, izrada radnih listova na hrvatskome u dogovoru sa stručnim osobama, popis nepoznatih riječi kako bi se pridonijelo produbljivanju i očuvanju hrvatskog jezika, itd). Jedna važna novina je također involviranje stručnih osoba u katehezu za Prvu pričest, kako bi priprema bila prilagođena djeci s isprobanim pedagoškim i stručnim metodama rada i učenja. Uključivanje roditelja na različite načine također je dio novog koncepta, npr. odgovornost za popis provopričesnika, administraciju whatsapp grupe, organizacija prvopričesničkih haljina i izleta obitelji prvopričesnika. Definirana je i ponuda roditeljskih katehetskih susreta kroz vjeronaučnu godinu.
Razlog svemu tome je i jačanje osjećaja pripadnosti misiji i zajedništvu, te buđenje osjećaja da je svaki član misije odgovran za budućnost misije.
Za pripremu za Prvu svetu pričest do sada se prijavilo 66 djece. U uskoj suradnji s voditeljem pripreme za Prvu Pričest, fra Radoslavom Tolić, o svim organizacijskim potrebama i koordinaciji pripreme za Prvu pričest u ime Župnog vijeća brine se Anica Krstanović.
Katarina Pocrnja, majka prvopričesnice i po struci učiteljica za djecu osnovne škole, preuzela je u suradnji s fra Radoslavom brigu o pedagoškim metodama koje su prilagođene djeci, u koju spada i priprema odgovarajućih materijala. Anita Luig, učiteljica u jednoj osnovnoj katoličkoj školi s velikim iskustvom u metodama predavanja vjeronauka prilagođenoj različitim uzrastima djece i katehetskom radu s prvopričesnicima u jednoj njemačkoj župi, rado je stala fra Radoslavu i Katarini na raspolaganje sa savjetima za izradu detaljne izvedbe pripreme provopričesnika u HKM Berlin. Majka prvopričesnice Ivana Baćak preuzela je brigu oko administrativnog djela pogotovo popisa i skupljanja svih potrebnih podataka. Janja Matešković, majka prvopričesnika, kao administratorica whatsapp grupe roditelja prvopričesnika, omogućuje dobru informiranost svih roditelja. Irena Zuljević organizirala je prijevoz priručnika za djecu. Za sve potrebe se roditelji jako rado odazovu i daju svoj doprinos kroz različite načine, kao što to čine redovno npr. i Ana Basić, Monika Laco, Matija Stanić i puno drugih roditelja koji su već i za buduće potrebe najavili svoju pomoć. Preuzimanjem odgovornosti jača se zajedništvo među roditeljima kao i osjećaj pripadnosti jednoj zajednici, Hrvatskoj katoličkoj  misiji.S obzirom na činjenicu da broj prvopričesnika stalno raste te da subotom popodne u misiji nema dovoljno prostorija, početkom 2017. planira se razdvojiti grupu na 2-3 termina. Razgovori sa dodatnim stručnim osobama koje bi surađivale s fra Radoslavom su u tijeku.Na vrlo kreativne i djeci prilagođene načine se pokušava prvopričesnicima približiti vjera i crkva:
5.11.2016. prvopričesnici su npr. upoznali unutrašnjost crkve kroz jednu "crkvenu reli" upoznavajući djelove crkve kroz 10 stanica koje su im na različite načine objašnjavali svećenici (fra Radoslav i fra Edi Sokol), članovi župnog vijeća (Mijo Marić, Stipe Milanović), mladi (Marija Krstanović, Maria Kasalo, Helena Zuljević, Antonela Bratić) i aktivne majke iz misije (Mira Nakić, Marina Baković). U isto vrijeme su roditelji u misijskoj dvorani imali susret sa časnom sestrom Anicom Marijom Cvitković, karmelićankom, koja je odrasla u HKM Berlin i koja se nalazila u posjeti svojoj obitelji u Berlinu. Tema je bila "uloga roditelja".
Kako bi se djeca bolje upoznala i družila priređen je i jedan "Dan prvopričesnika", koji se održao u subotu, 19.11.2016. (vidi sljedeći prilog).
Martina Ćosić, Anica Krstanović

Napiši komentar

na vrh članka