Izviješće župnog viječa

Dragi vjernici Hrvatske katoličke misije Berlin,

prva godina mandata župnog vijeća je prošla. Ovim putem Vam se želimo zahvaliti na izraženom povjerenju, Vašoj podršci i angažmanu u našoj misiji. Statut župnih vijeća u Berlinskoj biskupiji nalaže da se župljanjima jednom godišnje predstavi njegov rad. Ovim letkom donosimo pregled rada župnog vijeća u protekloj godini, njegove glavne teme i inicijative.....

Cijelo izviješće možete dolje preuzeti.

Napiši komentar

na vrh članka